koordynator do spraw dostępności

Dostępność - Koordynator do spraw dostępności
 
Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku oraz monitorowanie zapewnienia przez jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej.
 
Zadania Koordynatora dostępności:
1.    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku;
2.    Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
3.    Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt
Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku:
·         Izabela Białczyk
 
Telefon kontaktowy: 608-437-492
e-mail: biuro@dpssuchoraczek.pl
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 ).

metryczka


Wytworzył: Izabela Białczyk (29 września 2020)
Opublikował: Izabela Białczyk (29 września 2020, 13:25:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82