charakterystyka Domu


    Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku gm. Więcbork mieści się w zabytkowym pałacyku z 1856 roku, położonym w  parku z pomnikami przyrody na terenie Parku Krajobrazowego. Dom przeznaczony jest dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. W roku 1994 Dom powiększył się o nowo dobudowaną część, gdzie znajdują się kuchnia z jadalnią, świetlica, sala klubowa-telewizyjna, pomieszczenie kultu religijnego, magazyny oraz pralnia. W roku 2004 przeprowadzono generalny remont, budynek został pozbawiony barier architektonicznych poprzez brak progów, wyposażony w poręcze uchwyty, balustrady i dźwig osobowy. Nasz Dom posiada system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy oraz odpowiednią ilość łazienek i ubikacji. Posiadamy pokoje 1, 2 , 3 i 4 osobowe wyposażone w kanapy, ławy lub stóły, stoliki przyłóżkowe, krzesła, szafy i dywany.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


 
   Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku świadczy usługi bytowe , opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców.
 
Misją domu jest więc motto :
               „ Nie wystarczy być szczęśliwym , trzeba jeszcze by inni byli szczęśliwi’’
                                                                                                                    ( J. Renard)

 
                Wszyscy  Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku  są otoczeni atmosferą życzliwości, zrozumienia , akceptacji przez personel. Organizacja i zakres usług Domu Pomocy Społecznej uwzględnia wolność, godność , intymność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańca Domu . Praca w Domu przebiega tak, aby każdy Mieszkaniec traktował ten Dom jak własny a pracowników i współmieszkańców jak członków rodziny.
                Mieszkańcy współdecydują o sprawach Domu. Wszelkie zmiany dokonywane w Domu omawiane są podczas spotkań Społeczności Mieszkańców. Działający Samorząd Mieszkańców jest partnerem dyrekcji Domu , który opiniuje wszelkie istotne sprawy funkcjonowania Domu oraz jego Mieszkańców . Wszelkie sugestie , potrzeby, spostrzeżenia Mieszkańców i pracowników zgłaszane są na codziennych Spotkaniach Małych grup o godz. 8.00 oraz co cztery miesiące na Spotkaniach Społeczności Terapeutycznej wraz z wyborem Samorządu Mieszkańców.                    
                Społeczność Terapeutyczna Domu, w skład której wchodzą zarówno Mieszkańcy jak i pracownicy Domu działa na zasadach otwartej komunikacji tworzącej demokratyczne stosunki na wszystkich poziomach funkcjonowania , własną działalność opiera na zasadach współpracy i współodpowiedzialności za realizowane cele.
                Zakres opieki i usług  świadczonych na rzecz Mieszkańców dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz możliwości finansowo- organizacyjnych Domu .
                       
                       Stosowanie do zainteresowań oraz możliwości fizycznych i psychicznych Mieszkańców codzienne prowadzone są przez opiekunów i terapeutów  zajęcia aktywizujące , które odbywają się w pomieszczeniach do terapii i rehabilitacji,  pokojach dziennego pobytu oraz na pokojach mieszkalnych  a w okresie letnim także na tarasie i w parku.
O sprawność intelektualną Mieszkańców w Domu dba się przede wszystkim za pomocą terapii zajęciowej. Biorąc pod uwagę stopień aktywności Mieszkańców, samopoczucie Mieszkańca i stan  jego zdrowia wyróżnia się w Domu dwie podstawowe grupy form terapii :
·        formy audytoryjne , czyli takie , w których Mieszkańcy są uczestnikami , widzami, biernymi odbiorcami ,
·        formy aktywizujące , czyli takie , w których Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych .
 
Na terenie Domu aktualnie działają  pracownie terapeutyczne:
1.      Pracownia kuchni terapeutycznej
2.      Pracownia plastyczna
3.      Pracownia ogrodnicza
4.      Pracownia gospodarcza – (ergoterapia)
5.      Zajęcia świetlicowe- (ludoterapia)
6.      Pracownia muzyczna
7.      Pracownia montażowa
8.      Rehabilitacja
9.      Terapia duchowa
10. Psychoterapia

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie
 
Opierając się na zdobytym doświadczeniu,  wiele pracy  wkładamy w organizację zajęć aktywizujących Mieszkańców, przedstawiając im ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty. W doborze tych zajęć staramy się uwzględnić zarówno możliwości  i umiejętności podopiecznych, jak również ich oczekiwania .
 
Czynny udział Mieszkańców w różnych formach aktywności pozwala odreagować przykre napięcia, tworzy warunki do odnowy sił, mobilizuje do wysiłku, daje szanse na odbudowę zachwianego poczucia własnej wartości.
 
Dom umożliwia organizację imienin , urodzin , okazjonalnych rocznic ( np. rocznica pobytu w Naszym Domu ) Mieszkańcom  wg ich  uznania i potrzeb . Uroczystości odbywają się o godz. 11.00 w kawiarni lub na jadalni. Zaproszeni goście to nie tylko współmieszkańcy  i pracownicy Domu , ale także rodziny Mieszkańców , przyjaciele , znajomi ze środowiska i z innych Domów Pomocy Społecznej.
 
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia Naszym Mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej .W Domu lekarz rodzinny z Więcborka przyjmuje raz  w tygodniu oraz przyjeżdża na inne wezwania, lekarz psychiatra przyjmuje 3 razy w miesiącu. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami Mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego. Mieszkańcy dowożeni  są  samochodami  służbowymi  do poradni specjalistycznych w Więcborku, Chojnicach, Bydgoszczy  pod opieką pielęgniarki lub opiekunki . Opieka pielęgniarska jest całodobowa.
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Białczyk (2 października 2015)
Opublikował: Izabela Białczyk (2 października 2015, 11:41:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2331